De Financiering van de cliënt valt onder de wet AWBZ in de vorm van het persoonsgebonden budget (PGB)

*Indicatiestelling CIZ:

De omvang van de indicatistelling voor individuele Ondersteunende Begeleiding,wordt bepaald door de Intervalfrequentie van de noodzakelijke begeleiding op dagelijkse,Respectievelijke wekelijkse basis,in combinatie met de aard of kwaliteit van de interventie

(bron: beleidsregels Ondersteunende Begeleiding versie 30 mei 2006)

klasse  Intervalfrequentie en aard of kwaliteit van de Interventie
 4  Continue begeleiding,veelal in samenhang met geclusterd wonen
 5  Continue begeleiding plus toezicht,met geclusterd wonen,structuurbiedend klimaat
 6  Continue begeleiding en toezicht,geclusterd wonen,structuurbiedend klimaat met extra aandacht voor dagindeling en leefregels