Wat ons zo bijzonder maakt en onderscheidt van heel veel andere “zorgboerderijen” , maar ook van diverse instellingen, is de kleinschalig opzet;

7 dagen-24 uur’s opvang in plaats van alleen maar een dagbesteding.

Samen met het gezin hebben wij tot doelstelling, om op de boerderij te zorgen voor een beschermend en een prettig leefklimaat maar tevens iets te gaan betekenen voor onze omgeving en de rest van de maatschappij.

Wij bieden plaats aan mensen die adl-zelfstandig zijn, maar behoefte hebben aan een dagstructuur en een zinvolle dagbesteding.

De Cliënten waaraan wij zorg kunnen aanbieden op onze woonboerderij,
vallen in de klasse 4.5 of 6 volgens de indicatiestelling* van het CIZ.
Dagstructuur wordt aangeboden in samenspraak met de cliënt/verzorger
daarbij in ogenschouw nemend wat het psychische draagvlak is van de cliënt.
Samen wordt een plan opgesteld met als doel de cliënt zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren in een veilig klimaat.

Dat veilige klimaat houidt dan in altijd terugkerende dagstructuren die bekend zijn voor de cliënt maar ook gericht op activiteiten die de cliënt aangeeft graag te wilen doen en stimulerend vinden.
Deze structuur houdt zoveel mogelijk de “normale”gezinsstructuur in, wat inhoudt dat de zorgboer(in) met het gezin samen de dag begint met opstaan, ontbijt en de activiteiten verricht welke de dag zich aanbieden.

De dag eindigt om ongeveer 19:00 uur, waarna de cliënt zijn eigen invulling mag geven aan de avond met de altijd op de achtergrond aanwezige leiding.
Cliënt is inwonend en heeft en heeft zijn eigen (slaapkamer) waar hij of zij zich kan terugtrekken.

De maaltijden worden altijd gezamenlijk genuttigd, activiteiten binnenshuis vinden plaats (als het geen lekker weer is) in de aanwezige activiteitenruimte.

Alle kamers en activiteitenruimte zijn voorzien van satelliettelevisie en internetverbindingen.